Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės Rjn.lt elektroninėje parduotuvėje.

 

Vadovaudamiesi 6.2287 straipsniu. Vartotojų teisė į informaciją, kai sudaromos nuotolinės sutartys ir ne prekybos patalpose sudaromos sutartys.

Pardavėjas – Rjn.lt

Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

 Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

AUTORINĖS TEISĖS

Mes ir kiti Turinio teikėjai pasiliekame visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį Tinklalapio Turinį, Tinklalapio dizainą (layout) ir naudojamą programinę įrangą.

Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami Tinklalapyje skelbiamą Turinį Jūs turite gauti mūsų sutikimą ir įdėti nuorodą į šaltinį.

Draudžiama keisti arba šalinti iš Turinio informaciją apie autorines teises, prekinius ženklus ar patentus.

Tuo atveju, jei patalpinate Tinklalapyje tam tikrą informaciją (komentarus, nuomones, nuotraukas, video ar kitą informaciją), Jūs tuo pačiu suteikiate mums neišimtinę, visur ir visam laikui galiojančią teisę šį turinį bet kokiu būdu naudoti, kopijuoti, padaryti jį viešai prieinamu ar išimti iš Tinklalapio.

TINKLAPIO PRIVATUMO NUOSTATOS

Mūsų Tinklalapyje cookie (slapukai) naudojami Tinklalapio lankomumo ir Turinio populiarumo statistikos tikslais. Cookie naudojimas neleidžia nustatyti Jūsų asmens tapatybės.  Jūs turite teisę blokuoti cookie naudojimą savo interneto naršyklėje.

TEISINĖ PREKIŲ GARANTIJA

 
Įsigijus netinkamos kokybės prekę pirkėjui yra taikoma 24mėn. garantija. Norėdamas pasinaudoti garantija, Pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentu.  
 

DRAUDIMAI

Laisvė reikšti įsitikinimus ir talpinti informaciją Tinklalapyje yra nesuderinama su tokiais veiksmais kaip tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. Kitiems asmenims draudžiama talpinti tokią informaciją Tinklalapyje.

Tinklalapio vartotojams draudžiama talpinti bet kokio pobūdžio informaciją, kuri pažeidžia kitų asmenų orumą, garbę, teisę į privatumą, nuosavybės teisę bei kitas konstitucines asmens teises. Taip pat draudžiama talpinti informaciją, kurios skleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms.

Draudžiama talpinti nuorodą į Tinklalapį tokiuose tinklalapiuose, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiklą.

Vartotojams yra draudžiama kenkti Tinklalapio sklandžiam veikimui bei trukdyti kitiems juo naudotis.

Nuolaidos kodai:

 
Visi el.parduotuvėje naudojami nuolaidos ar dovanų  kodai gali būti panaudojami tik vieną kartą.

 

  • Nuolaidos kodai nesisumuoja. 
  • Į nuolaidos kodo vietą galima įrašyti tik vieną kodą.
  • Vienam užsakymui galima pritaikyti tik vieną kodą

PREKIŲ LIKUČIŲ KLAIDOS | NETURIMOS PREKĖS

Išimtinais atvejais, bendrovė dėl internetinės prekybos ypatumų gali pateikti netikslią informaciją apie prekių kiekį.

Jei pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą. Prekių kaina po to, kai pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

Pirkėjas, pateikęs užsakymą Rjn.lt įmonės valdomoje el.parduotuvėje Pirktukas.lt, patvirtina kad yra susipažinęs su „Prekių Pirkimo-Pardavimo taisyklėmis” ir sutinka, būti informuotas apie išimtinais atvejais neturimas prekes sandėlyje, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Aptarnaujantis personalas gali susisiekti su klientu el.paštu taip pat papildomai išsiuntęs  sms trumpąją žinutę apie neturimos prekės pavadinimą, dydį ir spalvą, nesulaukus kliento atsakymo, susisiekti nurodytu kontaktiniu telefonu.

Pirkėjas, naudodamasis Rjn.lt valdoma parduotuve Rjn.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus aprašytus „Prekių pirkimo-pardavimo”, „Prekių grąžinimo” taisyklėse, laikytis šių taisyklių, privatumo politikos, kitų sąlygų, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

GARANTIJOS ATSAKOMYBĖ

Mes stengiamės užtikrinti sklandų Tinklalapio veikimą, tačiau nesuteikiame vartotojams jokių garantijų dėl Tinklalapio nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti Tinklalapio ar tam tikros jo dalies veikimą.

Mes neatsakome už Tinklalapio Turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas. Mes galime atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu.

Mes neatsakome už vartotojų komentarų turinį ir pasiliekame teisę jį redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios Taisykles ar teisės aktai. Taip pat, mes turime teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti Tinklalapyje patalpintus vartotojų komentarus.

Naudodami Tinklalapį Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad bet koks Tinklalapio Turinys, kurį Jūs skaitote ar parsisiunčiate, yra išimtinai pasirinktas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už dėl to patirtą žalą.

Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, mes neatsakome už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl Tinklapyje pateikiamo Turinio, dėl Tinklalapio veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų Tinklalapyje patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.

Mes neatsakome už Tinklalapyje pateikiamos kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų ar politinės reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

Tais atvejais, kai Tinklalapyje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame.

KITA

Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo šalinti vartotojų įkeltą ir šias Taisykles, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją.

Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

Apie Taisyklių pakeitimus informuojama Tinklalapyje.

Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

KOMENTARAI

Mes pasiliekame teisę pašalinti tuos komentarus, kurie:

Yra įžeidžiančio pobūdžio.

Yra vulgarūs.

Yra grasinantys.

Skatina smurtą, tautinę, rasinę, religinę ar kitokią neapykantą.

Yra pasirašyti apsimetus kitu, realiai egzistuojančiu, asmeniu, ar kompanija.

Nėra susiję su komentuojamo turinio tema.

Jeigu komentare daug kartų pakartotas tas pats tekstas.

Reklama komentaruose yra draudžiama. Komentarai, kuriuose reklamuojamos prekės, paslaugos, interneto svetainės, turintys parašę, tekste ar vietoj vardo įrašytą svetainės adresą, bus trinami.

Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn už šmeižikiškus, viešųjų ar privačiųjų asmenų garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius teiginius, smurto kurstymą, raginimus nuversti teisėtą Lietuvos valdžią bei kitokius neteisėtus veiksmus.