Vėdinimo sistemų rūšys

Ortakinės vėdinimo sistemos

Sudarytos iš oro transportavimo ortakių ir vieno rekuperatoriaus. Tokioje sistemoje rekuperatorius ima ir į patalpas tiekia lauko orą, tuo pat metu šalina patalpų orą, ir savo viduje vykdo šių dviejų oro srautų šilumos mainus. O prie rekuperatoriaus prijungta ortakių sistema transportuoja šiuos oro srautus po visas būsto patalpas.

Beortakinės vėdinimo sistemos

Sudarytos iš vieno ar kelių mini rekuperatorių, kurie sumontuojami į pastato lauko sienas. Tokioje sistemoje mini rekuperatoriai tarpusavyje sinchronizuojami ir kai vieni iš jų orą į patalpas tiekia, jų porininkai orą šalina. Visų jų varikliai vienu metu reversuojasi ir oro šalinimo metu šilumokaičiuose sukaupta šiluma gražinama atgal į patalpas su šviežiu lauko oru.